Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3.09.2018 r.
2. Konferencja Rady Pedagogicznej 11.09.2018 r.
3. Zebrania z rodzicami 11.09.2018 r.
4. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 28.09.2018 r.
5. Wstępne deklaracje maturalne (klasy III)

Ostateczne deklaracje maturalne

30.09.2018 r.

7 .02.2019 r.

6. Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1.11.2018 r.
  Dzień wolny (do odpracowania 22.09.2018) 2.11.2018 r.
7. Święto Niepodległości – uroczysta akademia szkolna 9.11.2018 r.
8. Konferencja Rady Pedagogicznej 14.11.2018 r.
9. Konsultacje dla rodziców 14.11.2018 r.
10. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 19.12.2017 r.
11. Wigilijne spotkania klasowe 21.12.2018 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2018 r.
13. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 16.01.2019 r.
14. Ferie zimowe 11.02 – 24.02.2019 r.
15. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej luty 2019 r.
16. Konferencja Rady Pedagogicznej 20.03.2019 r.
17. Zebrania z rodzicami uczniów klas III oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II 20.03.2019 r.
18. Dni otwarte szkoły marzec 2019 r.
19. Rekolekcje wielkopostne marzec – kwiecień 2019 r.
20. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019 r.
21. Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę kwiecień 2019 r.
22. Egzaminy sprawdzające (dla uczniów klas III) 16 – 17.04.2019 r.
23. Konferencja klasyfikacyjna  Rady Pedagogicznej (klas III) 24.04.2019 r.
24. Zakończenie zajęć dla uczniów klas III 26.04.2019 r.
25.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(do odpracowania 27.04.2019 r.)

2.05.2018 r.
26. Egzamin maturalny:  j. polski – pp

Dzień wolny od zajęć dydakt (klas I i II) – zajęcia opiekuńcze

6.05.2019 r.
27. Egzamin maturalny: matematyka – pp

Dzień wolny od zajęć dydakt. (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

7.05.2019 r.
28. Egzamin maturalny: j. angielski – pp i pr

Dzień wolny od zajęć dydakt (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

 

 

8.05.2019 r.
29. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 23.05.2019 r.
30. Egzaminy sprawdzające 13 i 14.06.2019 r.
31. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej (klasy I i II) 17.06.2019 r.
32. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało (czwartek) 20.06.2019 r.
33. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019 r.