Dostępność architektoniczna budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku szkoły od zewnątrz (wejście główne) oraz z boku (wejście od strony ul. Kopernika) prowadzą schody. Od wejścia głównego szkoły na aulę oraz do szatni dostajemy się za pomocą schodów. Szkoła nie posiada dostosowania w tym zakresie dla osób niepełnosprawnych typu: windy/podjazdy/ platformy .

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.

Szkoła posiada dwa piętra. Wewnątrz budynku między piętrami nie ma windy ani platform, które umożliwiałyby ułatwienie w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz nie ma zainstalowanych podjazdów, pochylni, platform i wind, które umożliwiałyby swobodny dostęp do budynku i poruszanie się wewnątrz dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed szkołą znajduje się parking ogólnodostępny na sześć miejsc parkingowych dla samochodów osobowych bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym do budynku szkoły, jeżeli ten posiada uprząż, szczepienie i certyfikat (potwierdzający status psa asystującego, art. 20b ustawy);

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ponieważ jednostka nie posiada osoby po odbytym kursie języka migowego. Jednak na stronie BIP szkoły w zakładce dla osób niesłyszących znajduje się do pobrania wniosek o udostępnienie usługi tłumacza języka migowego z zewnątrz (nieodpłatnie dla takiej osoby).

Wielkość czcionki