Koło Debat Oksfordzkich w Koperniku

Działa od maja 2016 roku. Inicjatorką i opiekunem koła jest pani profesor Grażyna Szewczyk.

Do koła należą uczennice i uczniowie liceum zainteresowani tematyką nauk społecznych i prawnych. Formą pracy jest udział w turniejach debat oksfordzkich organizowanych przez różne fundacje i stowarzyszenia na terenie kraju. Po zapoznaniu się z tezami turnieju, uczestnicy zaczynają wyszukiwanie materiałów następnie dokonują ich selekcji pod kątem przydatności do tez debaty. Przed turniejami przeprowadzamy próbne debaty w szkole w ramach spotkań pozalekcyjnych oraz wieczorami na teamsach. Czytaj dalej Koło Debat Oksfordzkich w Koperniku

Awans do regionalnego finału!

W dn. 24.03.2022 r szkolna drużyna debat oksfordzkich w składzie: mówca 1-Nikodem Rychcik, mówca 2-Igor Parszewski, mówca 3-Igor Kwapień, mówca 4-Lena Michalska uczestniczyła w VII regionalnym Turnieju Debat Historycznych IPN. Po wyrównanej walce w trzech tezach: dwóch dotyczących okresu międzywojennego oraz jednej dotyczącej Solidarności weszliśmy do regionalnego finału. W dniu 28.04.br zmierzymy się z drużynami: TEB edukacja Tychy, I LO im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej i IV LO im. S.Staszica w Sosnowcu. Dziękujemy bibliotece szkolnej za udostępnienienie „dziupli” do pracy.

Turniej debat oksfordzkich w WSB

W  dn. 26.02.br dwie drużyny uczestniczyły  w turnieju debat oksfordzkich organizowanym przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Pierwsza w składzie: Ola Sambor, Karolina Krzykawska, Krystian Kulasik i Jakub Stanik. Drugi, lecz nie gorszy zespół stanowili Kajetan Kyrcz, Wiktoria Korzeb, Mateusz Pawłowski oraz Wojciech Sarnik. Naszymi przeciwnikami były inne szkoły średnie ze Śląska i Zagłębia oraz Małopolski. Czytaj dalej Turniej debat oksfordzkich w WSB