II Młodzieżowa Sesja Naukowa „Od Mikro – do Makrokosmosu”

12 marca aula naszego liceum stała się miejscem wyjątkowym, pełnym naukowego ducha.
W sesji naukowej „Od mikro do makrokosmosu”, którą Patronatem Honorowym objęli Starosta Będziński Sebastian Szaleniec oraz Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski wzięli udział uczniowie szkół podstawowych nr 3, 6, 8 i 9 z Będzina oraz Gródkowa, Psar
i Sarnowa.

Czytaj dalej „II Młodzieżowa Sesja Naukowa „Od Mikro – do Makrokosmosu””

VIII DZIEŃ AKADEMICKI

Już po raz ósmy środowisko akademickie otworzyło przed uczniami I LO drzwi do wiedzy. Celem, który przyświeca nam od lat, jest popularyzowanie oferty wyższych uczelni, przybliżenie formy zajęć akademickich, spotkania z ludźmi nauki i studentami.
W tegorocznej edycji Dnia Akademickiego wzięło udział 5 uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska, Akademia WSB, Wyższa Szkoła Humanitas, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Czytaj dalej „VIII DZIEŃ AKADEMICKI”

„Współczesne oblicza nauki – od mikro do makrokosmosu”

9 marca w naszym Liceum odbyła się I Młodzieżowa Sesja Naukowa: „Współczesne oblicza nauki – od mikro do makrokosmosu”.
Sesja wpisuje się w obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca oraz Prezydenta Miasta Będzina Łukasz Komoniewskiego.

Czytaj dalej „„Współczesne oblicza nauki – od mikro do makrokosmosu””

MasterKoper 2022

25 października odbyła się w naszym liceum druga edycja Dnia Języków z turniejem językowym o tytuł MasteKoper 2022. W podróż po językach europejskich, których uczymy się w Koperniku zabraliśmy uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Miło nam było gościć trzyosobowe drużyny, które rywalizowały w następujących kategoriach zadań : język angielski, niemiecki, francuski, włoski, ukraiński, rosyjski oraz wiedza o językach europejskich. Czytaj dalej „MasterKoper 2022”

Wielkość czcionki