Grono pedagogiczne

DYREKCJA:

Dyrektor
Wanda Zalejska

Wicedyrektor
Agnieszka Marciniak

Wicedyrektor
Anna Adamczyk

NAUCZYCIELE:

Język polski
Katarzyna Latos egzaminator OKE
Beata Będkowska-Czapla egzaminator OKE
Monika Antosik egzaminator OKE
Katarzyna Jasiak egzaminator OKE

Język angielski
Dorota Cembrzyńska egzaminator OKE
Agnieszka Marciniak egzaminator OKE
Agnieszka Broda egzaminator OKE
Ilona Boroń egzaminator OKE
Marzena Piaskowska-Grela egzaminator OKE

Język francuski
Ewa Młynarska – Dąbek

Język niemiecki
Anna Majeranowska

Język rosyjski
Marzenna Rudzińska

Język włoski
Magdalena Białorudzka egzaminator OKE

Matematyka
Dorota Pawlik-Nurczyńska egzaminator OKE
Alina Górka egzaminator OKE
Edyta Szałabska-Buczek egzaminator OKE

Biologia
Aneta Zielińska egzaminator OKE
Aneta Lewińska

Chemia
Bożena Nagły – Morawska egzaminator OKE
Ewa Stopa egzaminator OKE
Wanda Zalejska

Fizyka
Iwona Kawiak egzaminator OKE

Geografia
Elżbieta Otko  egzaminator OKE
Arleta Stanek egzaminator OKE

Historia
Grażyna Szewczyk egzaminator OKE
Dariusz Majchrzak

Religia
Sylwia Naziemiec – Komperda
Adam Supel

Wiedza o Społeczeństwie
Grażyna Szewczyk egzaminator OKE
Błażej Roguz egzaminator OKE
Dariusz Majchrzak

Podstawy przedsiębiorczości
Iwona Kawiak
Marzenna Rudzińska

Informatyka
Daria Bąkiewicz egzaminator OKE

Muzyka
Weronika Kisielnicka-Babij

Edukacja Dla Bezpieczeństwa
Przemysław Rudnicki

Wychowanie Fizyczne
Barbara Wójcik
Marcin Kantor
Robert Kręciwilk
Przemysław Rudnicki
Mateusz Szczęśniak
Jakub Starczewski

Biblioteka
Ewa Młynarska – Dąbek
Magdalena Białorudzka
Sylwia Naziemiec-Komperda