Grono pedagogiczne

DYREKCJA:

Dyrektor
Anna Adamczyk

Wicedyrektor
Agnieszka Marciniak

NAUCZYCIELE:

Język polski
Katarzyna Latos egzaminator OKE
Beata Będkowska-Czapla egzaminator OKE
Monika Antosik egzaminator OKE
Katarzyna Jasiak egzaminator OKE

Język angielski
Dorota Cembrzyńska egzaminator OKE
Agnieszka Marciniak egzaminator OKE
Agnieszka Broda egzaminator OKE
Ilona Boroń egzaminator OKE
Marzena Piaskowska-Grela egzaminator OKE
Yuliya Sadova

Język francuski
Ewa Młynarska – Dąbek

Język niemiecki
Anna Majeranowska
Anna Adamczyk

Język rosyjski
Marzenna Rudzińska

Język włoski
Magdalena Białorudzka egzaminator OKE

Matematyka
Dorota Pawlik-Nurczyńska egzaminator OKE
Alina Górka egzaminator OKE
Iwona Kawiak
Ewa Marchewka
Katarzyna Stachera

Biologia
Aneta Zielińska egzaminator OKE
Kinga Kwarta

Chemia
Bożena Nagły – Morawska egzaminator OKE
Ewa Stopa egzaminator OKE

Fizyka
Iwona Kawiak egzaminator OKE

Geografia
Elżbieta Otko  egzaminator OKE
Arleta Stanek egzaminator OKE

Historia
Grażyna Szewczyk egzaminator OKE
Dariusz Majchrzak

Religia
Sylwia Naziemiec – Komperda

Wiedza o Społeczeństwie
Grażyna Szewczyk egzaminator OKE
Błażej Roguz egzaminator OKE
Dariusz Majchrzak

Podstawy przedsiębiorczości
Iwona Kawiak
Marzenna Rudzińska

Informatyka
Daria Bąkiewicz egzaminator OKE
Katarzyna Stachera

Muzyka
Piotr Kamieński

Edukacja Dla Bezpieczeństwa
Leszek Kowalski

Wychowanie Fizyczne
Barbara Wójcik
Marcin Kantor
Robert Kręciwilk
Przemysław Rudnicki
Jakub Starczewski

Biblioteka
Ewa Młynarska – Dąbek
Magdalena Białorudzka
Sylwia Naziemiec-Komperda
Marzenna Rudzińska