Grono pedagogiczne

Dyrektor
Anna Adamczyk

Wicedyrektor
Agnieszka Marciniak

NAUCZYCIELE:

Język polski
Monika Antosik egzaminator OKE
Beata Będkowska-Czapla egzaminator OKE
Kinga Cieplińska
Katarzyna Jasiak egzaminator OKE
Katarzyna Latos egzaminator OKE
Renata Seweryn
Teresa Walotek

Język angielski
Ilona Boroń egzaminator OKE
Agnieszka Broda egzaminator OKE
Dorota Cembrzyńska egzaminator OKE
Monika Lubkiewicz egzaminator OKE
Agnieszka Marciniak egzaminator OKE
Marzena Piaskowska-Grela egzaminator OKE

Język francuski
Ewa Młynarska – Dąbek

Język hiszpański
Justyna Szczęśniak

Język niemiecki
Anna Adamczyk
Anna Majeranowska

Język rosyjski
Marzenna Rudzińska

Język włoski
Magdalena Białorudzka egzaminator OKE

Matematyka
Alina Górka egzaminator OKE
Ewa Marchewka
Dorota Pawlik-Nurczyńska egzaminator OKE
Katarzyna Stachera

Biologia
Aneta Zielińska egzaminator OKE
Kinga Kwarta

Chemia
Bartłomiej Bauc
Bożena Nagły – Morawska egzaminator OKE

Fizyka
Iwona Kawiak egzaminator OKE

Geografia
Elżbieta Otko  egzaminator OKE
Arleta Stanek egzaminator OKE
Elżbieta Wyderka egzaminator OKE

Historia
Dariusz Majchrzak
Monika Pniakowska-Syska
Grażyna Szewczyk egzaminator OKE
Marcin Śnioch

Historia i teraźniejszość
Dariusz Majchrzak
Grażyna Szewczyk egzaminator OKE

Religia
Sylwia Naziemiec – Komperda

Wiedza o Społeczeństwie
Błażej Roguz egzaminator OKE

Biznes i zarządzanie
Monika Pniakowska-Syska
Marzenna Rudzińska 

Podstawy przedsiębiorczości
Iwona Kawiak

Informatyka
Daria Bąkiewicz egzaminator OKE
Monika Lubkiewicz
Katarzyna Stachera

Plastyka
Dorota Suszyńska

Edukacja dla Bezpieczeństwa
Ilona Gregorczyk

Wychowanie Fizyczne
Krzysztof Jurczyk
Marcin Kantor
Robert Kręciwilk
Przemysław Rudnicki
Jakub Starczewski
Barbara Wójcik

Elementy Fizjoterapii
Mateusz Szczęśniak

Warsztaty Dziennikarskie
Błażej Roguz

Zajęcia sportowe
Paweł Dorecki
Krzysztof Jurczyk
Marcin Kantor
Sylwia Nowakowska
Przemysław Rudnicki
Jakub Starczewski

Biblioteka
Renata Seweryn

Wielkość czcionki