Któż czas zatrzyma? Kto ma władzę?

Któż czas zatrzyma? Kto ma władzę?
Dziś wiem: młodości świadkowie
Fragment wiersza ”Czas zatrzymany” M.Smogorzewskiego

To motto towarzyszy serii zajęć z młodzieżą naszego Liceum, które dotyczą  bogatej historii szkoły. W związku z jubileuszem 115-lecia, dzięki dofinansowaniu przez Powiat Będziński ukazała się księga jubileuszowa trzecia, wydana staraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO. Czytaj dalej Któż czas zatrzyma? Kto ma władzę?

Podziękowania

W imieniu społeczności szkolnej oraz własnym dziękuję Szanownym Gościom przybyłym na uroczystość jubileuszową za słowa uznania, listy gratulacyjne, życzenia oraz wszelkie okolicznościowe upominki dla szkoły przekazane podczas obchodów 115-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie.
Dziękując za dotychczasową współpracę, liczę na jej owocną kontynuację w latach następnych.

 Dyrektor I LO im. M. Kopernika w Będzinie

mgr Wanda Zalejska

Czytaj dalej Podziękowania