Rada rodziców

Skład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021:
Pani Katarzyna Skóra – Przewodnicząca
Pani Katarzyna Zgraj – Wiceprzewodnicząca
Pani Elżbieta Broda – Skarbnik
Pani Katarzyna Kubik – Sekretarz

KONTO:
Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie
PKO BP S.A. O/Będzin 57 1020 2498 0000 8102 0019 1312