Rada rodziców

Skład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2010/2022:
Przewodnicząca: Iwona Janota
Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Kubik
Skarbnik: Elżbieta Broda
Sekretarz: Katarzyna Sadowska

KONTO:
Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie
PKO BP S.A. O/Będzin 57 1020 2498 0000 8102 0019 1312