Nagrody Kopernika

Nagrody przyznawane uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika:

NAGRODA IM. STANISŁAWA SKARBIŃSKIEGO
Więcej →
NAGRODY ABSOLWENTÓW ROCZNIK 1998 I ICH PRZYJACIÓŁ
Więcej →

NAGRODA IM. STANISŁAWA SKARBIŃSKIEGO

Laureaci nagrody:
Rok szkolny 2017 / 2018 – Filip Kołomyjec
Rok szkolny 2018 / 2019 – Julia Szafraniec
Rok szkolny 2019 / 2020 – Bartosz Cieślik
Rok szkolny 2020 / 2021 – Mateusz Płaneta
Rok szkolny 2021 / 2022 – Kinga Bańska

Nagroda imienia Stanisława Skarbińskiego została ustanowiona w 2018 roku. Jej patronem jest człowiek przez wiele lat blisko związany z naszą szkołą. Nagrodę może otrzymać uczeń „Kopernika” klasy programowo najwyższej, który wykazuje się ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami z przedmiotów ścisłych oraz spełnia warunki określone w regulaminie. Decyzję o jej przyznaniu podejmują nauczyciele przedmiotów ścisłych i przedstawiają ją do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej. Pierwszym laureatem nagrody został wybitny uczeń naszej szkoły Filip Kołomyjec.

Stanisław Marian Skarbiński urodził się w roku 1856 w Krakowie, jako syn Feliksa Skarbińskiego juniora i Wiktorii z Hanickich. W 1874 r. Stanisław ukończył I Cesarsko – Królewską Wyższą Szkołę Realną w Krakowie. Następnie podjął studia na politechnice w Wiedniu – K. K. TechnischeHochschule, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym.
W 1878 r., po powrocie do rodzinnego miasta, świeżo upieczony inżynier podjął praktykę jako konstruktor w biurze technicznym Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie, a następnie w Fabryce Maszyn Parowych i Odlewni Orthwein Markowski i Karasiński w Warszawie. Dwa lata później uzyskał posadę dyrektora naczelnego fabryki cementu portlandzkiego w obecnej dzielnicy Będzina – Grodźcu. W roku 1886 powierzono mu kierownictwo nad lokalną kopalnią węgla kamiennego „Maria” (późniejszy „Grodziec I”). W 1899 r. objął funkcję dyrektora zarządzającego w Grodzieckim Towarzystwie Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych. W tym czasie przyczynił się do zbudowania w Grodźcu dużej i nowoczesnej kopalni węgla kamiennego „Grodziec II”, nitowanej wieży ciśnień, osiedli (robotniczego i urzędniczego), szkoły, szpitala i ambulatorium. Przed rokiem 1914 Stanisław Skarbiński działał w Radzie Zjazdów Przemysłowców Górniczych i Hutniczych Królestwa Polskiego. Był także założycielem Związku Ubezpieczeniowego Przemysłowców Polskich, prezesem Rady Będzińskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, a także współzałożycielem Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Polonia”. Oprócz działalności zawodowej Skarbiński udzielał się także społecznie. Od 1906 do 1924 r. piastował stanowisko prezesa Rady Opiekuńczej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców w Będzinie czyli dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Rada sprawowała pieczę m.in. nad kwestiami finansowymi oraz kadrowymi szkoły, a także bieżącymi potrzebami związanymi z jej wyposażeniem oraz remontami. W tym czasie Skarbiński, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, dokładał starań aby nasza szkoła mogła rozwijać się, wspierać materialnie swoich wychowanków, dbać o ich edukację na odpowiednim poziomie, a także być najlepszą tego rodzaju placówką w Zagłębiu Dąbrowskim. Co ciekawe, Skarbiński był również współzałożycielem Akademii Górniczej w Krakowie (obecnie to Akademia Górniczo – Hutnicza), a także pomysłodawcą i współfundatorem bursy studenckiej w Krakowie, przy ul. Gramatyki 10. W 1923 r. uczelnia nadała Skarbińskiemu doktorat honoris causa. W następnym roku został on odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Stanisław Marian Skarbiński zmarł w 1925 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W pogrzebie, prócz bliskich, wzięli udział m.in. nauczyciele i uczniowie będzińskiej szkoły handlowej. W tym samym roku Rada Pedagogiczna szkoły uchwaliła umieszczenie w gmachu placówki portretu zmarłego. W roku 2014, w budynku liceum, potomkini krakowskiego społecznika i przemysłowca – dr inż. Dorota Starościak, wraz z ówczesnym starostą będzińskim, dokonała odsłonięcia tablicy upamiętniającej Stanisława Skarbińskiego. 

NAGRODY ABSOLWENTÓW

To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień – nagroda byłych uczniów naszej szkoły dla obecnych, nagroda absolwentów dla przyszłych wychowanków „Kopernika”!
Wydaje się, że w istnieniu szkoły nie ma nic piękniejszego niż więź między dawnymi i nowymi laty. Ona stanowi istotę oraz osnowę tego co w trwaniu szkoły, jej tradycji i roli jest najważniejsze. Nagrody te zawsze wręczamy z największą radością i wzruszeniem.
Fundatorami są Absolwenci Kopernika rocznik 1998 i ich Przyjaciele. Pragną Oni wspierać tych, dla których poznanie jest prawdziwą pasją, którzy sprawdzają się w rywalizacji w różnych konkursach, począwszy od szkolnych i powiatowych aż po międzynarodowe, współpracują z wyższymi uczelniami – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Nauki i Badań Interdyscyplinarnych, Fundacja Edu-Res. Biorą oni także udział w warsztatach, rozwijając swoje umiejętności oraz dzielą się wiedzą z innymi – sami tworzą, organizują i przeprowadzają zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek.
Tacy właśnie są Ci, którzy każdego roku szkolnego (począwszy od 2010/2011) otrzymują nagrody Absolwentów Kopernika rocznik 1998 i ich Przyjaciół.


LISTA NAGRODZONYCH UCZNIÓW:

rok szkolny 2018/19

Nagrody Absolwentów I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie matura rocznik 1998.

Matematyka:

Maksymilian Surowiec
Anna Pawłowska
Michał Śliwa

Fizyka:

Bartosz Cieślik
Bartosz Frandofert
Adrian Piróg

Chemia:

Dominika Knapik
Paulina Płachta
Mateusz Kopczyński

rok szkolny 2017/2018
chemia:
Magdalena Bednarczyk
Julia Szafraniec

fizyka:
Paulina Gawor
Krystian Jasionek
Filip Kołomyjec

matematyka:
Bartosz Cieślik
Bartosz Frandofert
Karolina Gajdzik

nauki humanistyczne:
Karolina Krzykawska

rok szkolny 2016/2017
biologia:
Paulina Armatys

chemia:
Zuzanna Galicka
Daria Olesińska

fizyka:
Krystian Jasionek
Filip Kołomyjec
Filip Nowak
Piotr Paciej

historia:
Jakub Ziębiński

matematyka:
Piotr Sobczyk
Weronika Sobczyk

rok szkolny 2015/2016
chemia:
Michał Machura
Kamil Nędza

fizyka:
Karol Bus
Milena Korusiewicz
Artur Matusewicz

matematyka:
Andrzej Deja
Piotr Sobczyk
Jakub Swoboda

rok szkolny 2014/2015
biologia:
Klaudia Zbrońska

chemia:
Michał Machura
Katarzyna Zięba

matematyka:
Milena Korusiewicz
Andrzej Deja

fizyka:
Wiktor Batko
Sebastian Krajewski

rok szkolny 2013/2014
chemia:
Igor Kotuła
Wiktoria Wojtowicz

fizyka:
Izabela Klusa
Aleksandra Kozieł

geografia:
Damian Latkowski

matematyka:
Aleksandra Kubat
Magdalena Wojtowicz

rok szkolny 2012/2013
biologia:
Wiktoria Wojtowicz

chemia:
Klaudia Bujak
Igor Kotuła

fizyka:
Paweł Dybowski
Dominika Olbrych

geografia:
Damian Latkowski

matematyka:
Aleksandra Kozieł
Mateusz Wojnarowski

rok szkolny 2011/2012
biologia:
Anna Popczyk

chemia:
Katarzyna Jasińska
Iwona Szymiec

fizyka:
Karol Konopacki

historia:
Anna Zajkowska

matematyka:
Paweł Dybowski
Igor Kotuła

rok szkolny 2010/2011
chemia:
Grzegorz Maciąg

fizyka:
Rafał Jawoszek

matematyka:
Łukasz Merta

Wielkość czcionki