115 rocznica powstania szkoły

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół  I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika zaprasza Koleżanki i Kolegów Absolwentów na

Z J A Z D   A B S O L W E N T Ó W  i  B A L   A B S O L W E N T Ó W
z okazji 115 rocznicy powstania szkoły w sobotę 3 czerwca 2017 r.

Program obchodów:

Godz. 9.00 – msza- Kościół  pw. Św. Brata Alberta

Pobyt w szkole od 10.30  do 14.30 .

  1. Uroczyste rozpoczęcie obchodów 115 lecia szkoły.
  2. Program artystyczny.
  3. Spotkania w klasach.
  4. Wyjazd zorganizowanych grup na cmentarze  o 13.00.

 

Godz. 20.00-6.00

 Bal Absolwenta-dla wszystkich, którzy dokonają  wpłaty na ten cel. Szacunkowy koszt balu:110,00zł

Koszt materiałów zjazdowych skalkulowano na 40 zł, koszt balu to 110 zł od osoby.

Wpłat można dokonywać na:

konto Stowarzyszenia w ING Bank Śląski Nr konta: 65 1050 1360 1000 0090 3029 1216 z dopiskiem: zjazd lub: zjazd i bal,

 

albo

bezpośrednio na KP u kol. Elżbiety Witeckiej (członka Zarządu  Stowarzyszenia)  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Będzin, ul. Piłsudskiego 39 (naprzeciwko Lidla) we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 15.00.