Poczuć się jak prawdziwy chemik – zajęcia laboratoryjne w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego

9 stycznia uczniowie klas III-ich realizujący rozszerzenie z chemii w ramach współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Chemii.

Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Każdy z uczniów mógł samodzielnie przeprowadzić eksperymenty, wykorzystując przygotowane przez pracowników uczelni karty ćwiczeń. Nad pracą uczniów czuwali p.dr Katarzyna Serafin i p.dr Robert Skorek, którzy bardzo chętnie służyli pomocą „młodym chemikom”.

Nie zabrakło tez spotkania z Kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej prof. dr hab. Jarosławem Polańskim. Pan profesor specjalnie dla naszych uczniów przeprowadził wykład na temat roli chemii we współczesnym świecie zwłaszcza chemii organicznej. Liczymy na dalszą współpracę i kolejne warsztaty.