Zebranie z rodzicami

8 – 10.09.2020 r. – zebrania z rodzicami
12.11.2020 r. – konsultacje dla rodziców
12.01.2021 r. – zebrania z rodzicami
16 – 17.03.2021 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas III, konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II
27.05.2021 r. – zebrania z rodzicami