Kopernik czyta Konstytucję 3 Maja

Uczniowie będzińskiego „Kopernika”, z okazji 230-lecia uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej, przypominają fragmenty jednego z najważniejszych dokumentów w historii Polski.