Nagroda im. Stanisława Skarbińskiego

W tym roku, po raz kolejny, zostanie wręczona Nagroda im. Stanisława Skarbińskiego. Wyróżnienie to zostało ustanowione w 2018 roku. Jej patronem jest wybitny przemysłowiec i społecznik, przez wiele lat blisko związany z naszą szkołą. Nagrodę tę może otrzymać uczeń „Kopernika” klasy programowo najwyższej, który wykazuje się m.in. ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami z przedmiotów ścisłych. Co równie istotne, w tym roku mija 165 lat od urodzin patrona tej wyjątkowej nagrody.