Projekt ”Girls Will Make You Blush”

W dniu 13 kwietnia 2021 r. uczniowie klas trzecich na lekcji WOS-u wzięli udział w zajęciach o równości płci w Szwecji. Projekt ”Girls Will Make You Blush” realizowany jest przez ambasadę Szwecji w Polsce. Pani Dominika Górecka przedstawiła problem niepodręcznikowo, co uczyniło spotkanie ciekawszym i bardziej inspirującym.

Zaprezentowała ewolucję emancypacji kobiet w oparciu o teatr, przypominając nam tym samym, że sztuka to niekoniecznie fikcja, ale realna reakcja na zjawiska społeczne. Nawiązała do twórczości Jana Dormana. Sztuka nie tylko powinna zachwycać, szwedzkie kobiety zadbały również, by edukowała. To właśnie za ich sprawą ze sceny można było w końcu usłyszeć głos mniejszości – szwedzki teatr dalej działa w tym nurcie, wspierając wszelkie grupy mniejszościowe. Walka kobiet o równe, a więc godne, traktowanie okazała się równie długa, co trudna. Należy pamiętać o bohaterkach minionych czasów – ich determinacji i oddaniu. W XXI wieku nie powinno być miejsca na dyskusję o równości płci: ta kwestia winna uchodzić już za standard.

Krystian Kulasik