Pomoc w czasie pandemii

Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Są ludzie i instytucje, które mogą nam pomóc.

Jeżeli doznajesz przemocy domowej, albo wiesz że do takiej dochodzi za ścianą to reaguj, zgłoś to!

Niebieska linia – tel. 801 120 002
http://www.niebieskalinia.org/

Możesz skorzystać też z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 www.116111.pl

Kryzysowego telefonu zaufania dla dla dorosłych 116 123 http://116123.edu.pl/

Pamiętaj w twoim mieście działa Miejski albo Gminny Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

Psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mają swoje dyżury.