Alicja Galeja

Nazywam się Alicja Galeja, w latach 2017-2020 uczęszczałam do Kopernika do klasy o profilu humanistycznym. Szkoła ta była dla mnie polem do realizowania swoich pasji – to tutaj mogłam uczestniczyć we wszelkiego rodzaju konkursach literackich, które dały mi możliwość rozwoju swojej pasji do pisania. Byłam również członkinią koła teatralnego „Twarze”, które przez trzy lata mojego pobytu rozkwitało. Brałam udział w debatach oksfordzkich i akcjach typu pro publico bono. Jednakże, najważniejszymi wartościami, które wyniosłam z murów I LO okazały się przyjaźń, grupowa współpraca dająca poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy oraz możliwość bycia sobą. Kopernik rozwinął mnie na tle intelektualnym oraz emocjonalnym, co w dalszym życiu będę mocno cenić i ciepło wspominać mury mojej będzińskiej szkoły średniej.