Mobilizacja do nauki – słów kilka

Uczenie się bywa czynnością mało lubianą. Zwiększenie skutecznego uczenia się zależy od kilku czynników: motywacji do nauki, pozytywnego nastawienia, zainteresowania przedmiotem, uwagi, koncentracji, zrozumienia materiału, miejsca do nauki, czasu pracy oraz odpoczynku, systematyczności, sposobów pracy, zapamiętywania, powtarzania materiału. Szczególnie trudno zmobilizować się do nauki będąc w domu.

Bardzo ważna jest teraz  nie tylko rola nauczyciela, ale przede wszystkim WASZEJ MOBILIZACJI!

Oto kilka wskazówek:

  1.  Traktuj naukę jako rzecz świętą – zrozum, że to ważna sprawa dla Ciebie.
  2.  Sam/a, zgodnie ze swoimi predyspozycjami zorganizuj sobie czas i miejsce nauki:
    1.  ucz się o stałej porze, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie najlepiej możesz się skoncentrować, gdzie nikt i nic Cię nie rozprasza ( nie przerywaj sam/a sobie zaglądaniem do telefonu, wyeliminuj „rozpraszacze uwagi”)
    2.  zadbaj o właściwą dla Ciebie temperaturę pomieszczenia, w którym pracujesz; pamiętaj też o wietrzeniu pokoju, w którym dłuższy czas przebywasz (większa ilości tlenu w powietrzu powoduje sprawniejsze funkcjonowanie całego organizmu)
    3.  pamiętaj o właściwym oświetleniu miejsca pracy, należy  zwrócić uwagę, by odpowiedni był rodzaj i natężenie światła ( słabe oświetlenie podczas nauki osłabia możliwości mózgu do przyswajania nowych informacji; im dłużej musimy uczyć się w takich warunkach, tym wolniej pracuje nasz mózg)
    4.  nie zapomnij o robieniu przerw w nauce i relaksie; w związku ze zdalnym uczeniem się za pomocą komputera, warto dopilnować, by relaks nie był ponownie związany z ekranem komputera, telewizji czy telefonu!!! (np. rozwiązuj krzyżówki, czytaj książki, rozwijaj zainteresowania, wykonaj ćwiczenia ruchowe, pamiętaj o ćwiczeniach skrzyżowanych).

3. Ważna jest systematyczność (nawet, a może szczególnie teraz). Powinieneś/nnaś codziennie sprawdzać, co jest do zrobienia i codziennie się uczyć. To uchroni Cię przed zgromadzeniem nadmiaru materiału, który może w końcu przerazić.

4. Pamiętaj skuteczność uczenia nie zależy od jednorazowej długiej nauki, ale od  ilości powtórek (jak z nauką wiersza).

5. Zacznij od najtrudniejszej rzeczy, potem zrób łatwiejsze (po prostu na początku „zjedz żabę”). 

6. Wspólnie z innymi domownikami zadbaj o spokojną atmosferę w domu.