KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 01.09.2021 r.
2. Konferencja Rady Pedagogicznej 09.09.2021 r.
3. Zebrania z rodzicami 09.09.2021 r.
4. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 23.09.2021 r.
5. Wstępne deklaracje maturalne (klasy III)

Ostateczne deklaracje maturalne

30.09.2021 r.

7.02.2021 r.

  Święto Niepodległości – uroczystość szkolna 10.11.2021
6. Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 11.11.2021 r.
7. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (do odpracowania 09.10.2020 r.) 12.11.2021 r.
8. Konferencja Rady Pedagogicznej 17.11.2021 r.
9. Konsultacje dla rodziców 17.11.2021 r.
10. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 20.12.2021 r.
11. Wigilijne spotkania klasowe 22.12.2021 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2021 r.
13. Dzień wolny od zajęć – Święto Trzech Króli 06.01.2022 r.
14. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 11.01.2022 r.
15. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej styczeń/luty 2022 r.
16. Ferie zimowe 14 – 27.02.2022r.
17. Konferencja Rady Pedagogicznej 17.03.2022 r.
18. Zebrania z rodzicami (klasy III) oraz konsultacje dla rodziców (klas I i II) 23.03.2022 r.
19. Dni otwarte szkoły marzec 2022 r.
20. Rekolekcje wielkopostne marzec/kwiecień 2022 r.
21. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19.04.2022 r. 0419.04.2022r.
22. Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę kwiecień 2022 r.
23. Egzaminy sprawdzające (dla uczniów klas III) 20 – 21.04.2022 r.
24. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej (klas III) 26.04.2022 r.
25. Zakończenie zajęć dla uczniów klas III 29.04.2022 r.
26. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (do odpracowania 23.04.2022) 02.05.2022 r.
27. Egzamin maturalny:   j. polski – pp

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klas I i II) – zajęcia opiekuńcze

04.05.2022 r.
28. Egzamin maturalny: matematyka – pp

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

05.05.2022r.
29. Egzamin maturalny: j. angielski – pp

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

06.05.2022 r.
30. Egzamin maturalny: j. angielski –pr

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

09.05.2022 r.
31. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 27.05.2022 r.
32. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało (czwartek) 16.06.2022 r.
33. Egzaminy sprawdzające 20 – 21.06.2022 r.
34. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej (klasy I i II) 21.06.2022 r.
35. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24.06.2022 r.