Walne zebranie

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie, zaprasza serdecznie SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW na WALNE ZEBRANIEktóre odbędzie się 14 września 2017r. w budynku szkoły.

I termin – godz. 17.00

II termin – o godz. 17.15

Scenariusz spotkania

 1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania
      a.
  Zarządu,
      b.
  Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad planem pracy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na rok 2018.
 8. Wolne wnioski.