Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2017/2018 miała miejsce na szkolnej auli, w której zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani Dyrektor Wanda Zalejska, która powitała zaproszonych gości, radę pedagogiczną, pracowników administracji, rodziców oraz uczniów i absolwentów. Życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym.

Powiatową inaugurację roku szklonego uświetnili swoją obecnością: pan Arkadiusz Watoła – Starosta Powiatu Będzińskiego, pan Sebastian Szaleniec – Wicestarosta Powiatu Będzińskiego, pani Agata Fazan – Sekretarz Powiatu Będzińskiego, pani Dorota Kowalik – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego, pan Włodzimierz Trzcionka – członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, pan Rafał Adamczyk – Wiceprezydent Miasta Będzina, pani Renata Zmarzlińska – Kulik – Naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie, przedstawiciele związków zawodowych oraz dyrektorzy szkół z terenu powiatu.
Po wysłuchaniu uroczystych przemówień zaproszonych gości nastąpiło oficjalne wręczenie aktów mianowania nauczycielom z naszego powiatu, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego.
Część artystyczną uroczystości uświetniły piosenki w wykonaniu uczennic naszej szkoły.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom życzymy wytrwałości w dążeniu do celów, edukacyjnych sukcesów – aby ten rok szkolny był pełen pozytywnej energii oraz satysfakcji!