II Dzień Akademicki

05 kwietnia 2017 roku w murach I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie zorganizowano II Dzień Akademicki. Pracownicy naukowi uczelni wyższych reprezentujący różne wydziały Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach zaprezentowali ofertę edukacyjną adresowaną do przyszłych studentów.

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: prof. dr habilitowana UŚ pani Urszula Myga-Piątek oraz prof. dr habilitowany inżynier Politechniki Śląskiej Marek Salamak. Zwrócili oni uwagę na wyjątkowość inicjatywy cieszącej się coraz większym zainteresowaniem zarówno w środowisku akademickim, jak i uczniowskim. Warto podkreślić, że efektem ogromnego zaangażowania nauczycieli Liceum im. Mikołaja Kopernika i pracowników wyższych uczelni są doskonałe wyniki maturalne uczniów I LO oraz otwarci na wyzwania współczesnego świata studenci z powiatu  będzińskiego, bo oferta edukacyjna adresowana była do całej społeczności szkół licealnych i gimnazjalnych. Aktywność wyzwolona w czasie zajęć panelowych, które znalazły się w drugiej części spotkania, z pewnością zaowocuje jeszcze większą pasją do nauki. Młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych, na których konstruowała budowle z makaronu, szyfrowała w czasie warsztatów matematycznych, rozbudzała wyobraźnię, poznając nowe technologie cyfrowe na budowie czy mechatronikę jutra. Atrakcyjność zajęć przygotowanych przez zaproszonych pracowników naukowych oraz zaangażowanie uczniów wskazuje na konieczność kontynuowania tego przedsięwzięcia w przyszłości.

Zapraszamy do galerii zdjęć.