Kopernik na Forum Pismaków

Nasi uczniowie mieli zaszczyt uczestniczyć w expo młodych dziennikarzy ,,Forum Pismaków” w Katowicach zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Kulturalne w Katowicach oraz Fundację „Nowe Media” z Warszawy przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zaprezentowaliśmy naszą szkolną gazetkę – „Copernicusa” (nowy numer już w sprzedaży), zapoznaliśmy się z ofertami gazet innych szkół,

wysłuchaliśmy ciekawego wykładu dziennikarza i podróżnika Dariusza Rosiaka oraz braliśmy udział w Gali Finałowej. Wydarzeniu towarzyszyła miła atmosfera oraz profesjonalny catering.
Działalność naszego kółka dziennikarskiego cieszyła się zainteresowaniem zebranych gości i organizatorów. Dla nas udział w evencie stał się dużą inspiracją do dalszej pracy dziennikarskiej.