Ratujmy „ Wernyhorę”

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół i I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, Dyrekcja Liceum i cała społeczność  prosi o pomoc finansową wszystkie osoby związane uczuciowo ze szkołą. Wrośnięta w klimat auli kopia obrazu Jana Matejki pędzla przedwojennego nauczyciela Adolfa Hyły (autora obrazu „Jezusa Miłosiernego” w Łagiewnikach) ulega gwałtownemu niszczeniu, zaczyna pękać. Obraz jest związany ze szkołą od jej początku istnienia na ulicy Kopernika.
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia postanowili ratować obraz, ale koszt jego renowacji przekracza możliwości finansowe szkoły i Stowarzyszenia, dlatego prosimy wszystkich, którym jest bliska historia liceum, o wsparcie naszej inicjatywy.

Szacunkowy koszt renowacji i konserwacji to ok.12-15.000 pln. Wielkie kwoty zaczynają się od małych. Prosimy o każdą wpłatę ( nawet symboliczną złotówkę) na konto Stowarzyszenia w ING Bank Śląski Nr konta 65 1050 1360 1000 0090 3029 1216 z dopiskiem: Wernyhora.Na bieżąco będziemy informowali o środkach i postępie w  renowacji obrazu.

Honorowy patronat nad akcją ratowania „Wernyhory” objął  nasz absolwent Sławomir Pietras – Honorowy Obywatel Będzina, absolwent rocznik 1961.

Zarząd Stowarzyszenia:

Grzegorz Paszta-przewodniczący

Grażyna Szewczyk-zastępca przewodniczącego

Elżbieta Witecka-sekretarz

Adam Ziemiański-skarbnik

Autorką zdjęć obrazu jest nasza absolwentka – Justyna Staworzyńska-Lichosik.