Warunki przyjęcia do klasy fizjoterapeutycznej – oddział sportowy

1. Składanie wniosków do klasy fizjoterapeutycznej – oddział sportowy trwa do 29 maja do godz. 15.00.
2. Testy sprawności fizycznej do oddziału sportowego odbędą się w Arenie Będzin przy ul. Sportowej 20 (wejście od strony biblioteki)
a) I termin : 3 czerwca 2024 r. o godz. 17.00
b) II termin: 17 czerwca 2024 r. o godz. 17.00

3. Warunkiem uczestnictwa w testach sprawnościowych jest dostarczenie przez kandydata w dniu testu:
a) zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego (zgoda do pobrania w dokumentach szkoły).
b) orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia.
4. Próby sprawności fizycznej podczas naboru do klasy sportowej na rok 2024/2025 w szkole ponadpodstawowej określa „Program szkolenia w sporcie. Piłka Siatkowa”. Program zakłada wykonanie przez kandydatów podczas testu sprawności fizycznej 5 elementów.

    1. Skok w dal z miejsca
    2. Pomiar zasięgu w wyskoku obunóż z rozbiegu
    3. Rzut piłką lekarską (2kg) w przód znad głowy
    4. Ocena zwinności T-test
    5. Ocena ekspercka techniki odbić sposobem górnym i dolnym.

Załączniki do pobrania w dokumentach szkoły (zgoda rodziców, program szkolenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki