O Zagłębiu na drugim brzegu Brynicy

14 czerwca, w ramach drugiej edycji projektu „Jak Gorol z Hanysem czyli śląsko-zagłębiowskie warsztaty regionalne” dr Dariusz Majchrzak w Szkole Podstawowej nr 37 z oddziałami dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach przeprowadził zajęcia poświęcone historii i kulturze Zagłębia Dąbrowskiego. Uczniowie tyskiej szkoły z ciekawością i entuzjazmem uczestniczyli w warsztatach, których celem jest nie tylko wzajemna edukacja młodzieży po obu stronach Brynicy, ale także budowanie mostów pomiędzy Ślązakami i Zagłębiakami. Warto w tym miejscu nadmienić, iż 18 listopada nasze liceum odwiedził nauczyciel ze wspomnianej szkoły, tj. Marcin Melon, który opowiadał uczniom Kopernika o niezwykłym dziedzictwie Górnego Śląska.

Na zdjęciu tytułowym fragment plakatu promującego „śląsko-zagłębiowskie warsztaty regionalne”. Autor plakatu: Jacek Zygmunt