OSOBLIWOŚCI OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA

Jak co roku uczniowie, którzy szczególnym zainteresowaniem darzą fizykę i chemię mogą spotkać się z tymi naukami jeszcze bliżej. Ponad 40 osób wzięło udział w wycieczce do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych/ Uniwersytet Śląski. Były tam organizowane pokazy doświadczeń pod hasłem „NAUKA WOKÓŁ NAS”. Tematy, które poruszono dotykały rożnych dziedzin naszego życia i pokazywały, jakie reguły rządzą otaczającym nas światem. Grupa z naszej szkoły odwiedziła trzy pracownie tematyczne – „Odlotowa fizyka”, „Chemiczne Party” oraz „Materiały do zadań specjalnych”. Oprócz samych informacji, można było również wziąć aktywny udział w zajęciach i, dzięki sugestiom prowadzącego, przeprowadzać rożnego rodzaju doświadczenia.
Wszyscy uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i na pewno długo będą pamiętać wszystkie ciekawostki i informacje.