Klasa A. Matematyczna z językiem angielskim

Pod patronatem Instytutu Matematyki i Instytutu Fizyki UŚ

Przedmioty wiodące: matematyka i język angielski z elementami języka specjalistycznego (technicznego, naukowego, matematycznego).

Do wyboru jeden spośród: informatyka, fizyka, chemia.

– Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać inżynierem,                                                     
– Jeżeli chcesz kreatywnie i twórczo zmieniać otaczający nas świat,
– Jeżeli chcesz wykorzystywać nowoczesne technologie komputerowe do wizualizacji rzeczywistości,
– Jeżeli chcesz tworzyć gry, a nie tylko w nie grać,
– Jeżeli chcesz doskonalić umiejętność logicznego myślenia, to wybierz klasę I A!

Dodatkowo proponujemy:
– elementy grafiki komputerowej i strony WWW
koło matematyczne, na którym realizować będziesz ciekawe projekty,
– opiekę merytoryczną podczas przygotowań do konkursów i olimpiad
udział w wykładach popularnonaukowych dla młodzieży, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i innych uczelni wyższych, wycieczki przedmiotowe, na przykład do Centrum Nauki Kopernik lub do Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
warsztaty z robotyki prowadzone na Uniwersytecie Śląskim oraz warsztaty z fizyki w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
– udział w projekcie „Kształcenie dla Przyszłości” w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim,
– udział w międzynarodowych warsztatach z fizyki cząstek elementarnych pod patronatem Polskiej Akademii Nauk,
– naukę w nowoczesnych salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Wykorzystano ilustrację: Icons made by Freepik from www.flaticon.com