Stypendia rozdane

Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów Julii Fujarskiej, Zuzanny Fujarskiej, Laury Ulickiej i Miłosza Mogielskiego.  Otrzymali oni Stypendia Powiatu Będzińskiego dla najlepszych uczniów uczęszczających do powiatowych szkół. Jest mam tym bardziej miło, że na 10 przyznanych stypendiów 4 trafiły do uczniów Kopernika. Serdecznie gratulujemy.