Social Marketing – działania w przestrzeni medialnej i społecznej.

Marketing społeczny to podejście stosowane do rozwijania działań mających na celu zmianę lub utrzymanie zachowania ludzi dla dobra jednostek i społeczeństwa jako całości. 

Łącząc pomysły z marketingu komercyjnego i nauk społecznych, marketing społeczny jest sprawdzonym narzędziem wpływającym na zachowanie w zrównoważony i opłacalny sposób.

Pomaga ci zdecydować:

  • Z którymi ludźmi pracować
  • Jakie zachowanie ma wpływ
  • Jak się do tego zabrać
  • Jak to zmierzyć

W spotkaniu z Panem dr Michałem Szyszką, który przybliżył działania marketingowe w służbie społeczeństwa wzięła udział młodzież z naszej szkoły w ramach realizacji projektu „Jesienna szkoła Przedsiębiorczości edycja druga”.

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”.