Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka

W dniach od 16 do 30 listopada uczniowie Kopernika uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych  przez  sierżanta sztabowego pana Tomasza Mogielskiego z Powiatowej Komendy Policji w Będzinie. Tematyka spotkań była bardzo różna, dotyczyła bowiem niebezpieczeństw na jakie narażeni są młodzi ludzie i konsekwencji prawnych wynikających z łamania przepisów. W klasach pierwszych tematem przewodnim było bezpieczne korzystanie z internetu, w drugich zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychotropowych, dopalaczy, natomiast w klasach trzecich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wyznajemy zasadę profilaktyki nigdy dosyć i mamy nadzieję, że wiedza jaką zdobyli nasi uczniowie przyczyni się do bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.