III Dzień Akademicki w Koperniku

Już po raz trzeci w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika gościliśmy grono naukowców z najlepszych uczelni wyższych naszego regionu. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Będzińskiego Arkadiusz Watoła, który wraz z Posłem na Sejm RP Waldemarem Andzel, uczestniczył w naszej uroczystości.

Pracownicy naukowi reprezentujący różne wydziały Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii WSB, Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkoły Humanitas i Wyższej Szkoły Technicznej zaprezentowali ofertę edukacyjną oraz możliwości studiowania na wybranych kierunkach.

Najważniejszym elementem III Dnia Akademickiego były  zajęcia panelowe przygotowane przez naukowców dla naszych uczniów. Wykłady wygłaszane przez pracowników naukowych w naszej placówce to nowe wyzwanie dla przyszłych studentów. Uczniowie mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych oraz zasmakować atmosfery akademickiego wykładu.

Niewątpliwie dużym walorem planowanego przedsięwzięcia jest promowanie ośrodków akademickich naszego regionu wśród społeczności lokalnej.