Wizyta WCPR i Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

19 stycznia  klasa 1c w ramach zajęć EDB zwiedziła Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Uczniowie naszego liceum uzyskali szczegółowe informacje na temat jak działa powiadamianie o zdarzeniu nagłym, kiedy będąc uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia wybieramy numer alarmowy 112. Uczniowie poznali tajniki pracy  operatorów systemu. Podczas warsztatów z pierwszej pomocy uczyli się min jak posługiwać się urządzeniem AED. Na zakończenie wizyty nasza grupa otrzymała drobne upominki od  kierownictwa WCPR.

Ponadto uczniowie zwiedzili i zapoznali się z historią Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Udział w wycieczce wzbogacił nas o nowe doświadczenia oraz pozwolił pogłębić naszą wiedzę z takich przedmiotów jak edukacja dla bezpieczeństwa oraz z wiedzy o społeczeństwie.