Co wiemy, a czego nie wiemy o liczbach pierwszych

W poniedziałek, 20 listopada, uczniowie klas I a i II a uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Wysłuchali ciekawego wykładu dr. hab. Mieczysława Kuli na temat:  „Co wiemy, a czego nie wiemy o liczbach pierwszych”. Wykładowca w przystępny sposób przybliżył uczniom małe twierdzenie Fermata, jak rozpoznawać, czy liczba jest pierwsza. Euklides, Czebyszew, Gauss, Hadamard, Poussion, Kulik, Poletti… to tylko niektóre nazwiska wielkich matematyków, którzy zajmowali się tematem liczb pierwszych. Słuchaczy zainteresowało sito Eratostenesa, dzięki któremu z zestawu wielu liczb naturalnych pozostają liczby pierwsze. Z wielkim zainteresowaniem przyjęliśmy fakt, że liczba 2017 jest pierwsza, natomiast liczba 20112017 już nie. Ciekawość wzbudziły liczby trójkątne, czworokątne, doskonałe, bliźniacze oraz liczba pierwsza: rekordzistka wśród dotychczas poznanych liczb Mersenn’a: 2^74207281-1, która ma 22335618 cyfr i gdyby ją zapisać, to powstałaby mała książeczka.

Już dziś planujemy kolejny wykład o kalendarzu.