Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Każdy inny, wszyscy równi ”

W dniu 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu
i budowanie wrażliwości społecznej.
Autyzm  jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pozwalają na poznanie a jednocześnie uwrażliwienie na problemy oraz potrzeby osób ze spektrum autyzmu. Jest to doskonała okazja dla nas wszystkich,by kształtować w sobie postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiej osoby.
A problemy osób z niepełnosprawnością wynikają często z barier, które niepotrzebnie sami tworzymy, bojąc się inności. Umiejętność otwierania się na to, co inne, zainteresowanie drugim człowiekiem i wsparcie, sprawiają, że osobom ze spektrum autyzmu łatwiej funkcjonować w społeczeństwie.

Wielkość czcionki