Akcja Kromka Chleba

Drodzy Kopernikanie wrażliwi na potrzeby ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – ogłaszamy akcję Kromka chleba!

Wystarczą 3 proste kroki: wylosuj kartkę z produktem, zakup wylosowane rzeczy i przynieś je do szkoły. Zbieramy głównie makaron, ryż i przyprawy. Podarowane przez Was produkty przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek Caritas: Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu, świetlicy dla dzieci i młodzieży, schroniska dla bezdomnych, noclegowni oraz na pomoc indywidualną. Produkty proszę przynosić od 8.11. do 30.11.2023r. do biblioteki szkolnej lub do pani Sylwii Naziemiec-Komperdy.