Zebrania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w szkole:
klasy III – 08.09. br.
klasa 3a, 3b – godz. 17.00; klasa 3c, 3d, 3s godz. 17.10

klasy II – 09.09. br.
klasa II po szkole podstawowej: godz. 17.00
klasa II po gimnazjum: 2a, 2b godz. 18.00; klasa 2c, 2s godz. 18.10

klasy I – 10.09. br.
klasa: 1A, 1 B godz. 17.00; klasa 1 C, 1S godz. 17.10

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 \ 2021

Zapraszamy uczniów klas pierwszych na rozpoczęcie roku szkolnego w szkolnej AULI.
Klasy drugie i trzecie spotkają się z wychowawcami w SALACH:

 • 2a- sala 37
 • 2b- sala 39
 • 2s- sala 24
 • 2A- sala 38
 • 2B- sala 44
 • 2C- sala 23
 • 2S- sala 25
 • 3a- sala 52
 • 3b- sala 51
 • 3c- sala 21
 • 3d- sala 22
 • 3s- sala 20

DO SZKOŁY WCHODZĄ TYLKO UCZNIOWIE. Porządek wejścia:

9.00 klasy pierwsze- wejście do szkoły głównym wejściem
10.00 klasy 2 po szkole podstawowej wejście główne
10.00 klasy 2 po gimnazjum wejście boczne przy sali 20
11.00 klasy trzecie- wejście do szkoły głównym wejściem

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego, tj. zachowaniu odległości, dezynfekcji rąk, zakryciu ust i nosa.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Zapraszamy po odbiór świadectw w  dniu 12 sierpnia 2020:

godzina        klasa  wychowawca

9.00               3a       I. Kawiak

10.00             3b       E. Stopa

11.00             3c       D. Majchrzak

12.00             3d       M. Białorudzka

13.00             3s        M. Szczęśniak

Uczniowie, którzy mają prawo do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym powinni złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu- załącznik 7 do 14 sierpnia w sekretariacie szkoły.

Absolwenci z lat ubiegłych odbierają wyniki matury 12 sierpnia o dowolnej godzinie począwszy od godz. 9.00

Załącznik 7

Prosimy pamiętać o zabraniu maseczek!

Rekrutacja – składanie wniosków o przyjęcie do I LO

Prosimy wszystkich kandydatów dostarczających osobiście wniosek o przyjęcie do szkoły o wypełnienie załączonych zaświadczeń. Wejście na teren szkoły możliwe jedynie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki).
Prosimy kandydatów składających wniosek do I LO o wypełnienie ankiety w zakładce KANDYDACI.

Zgoda na pomiar temperatury ciała

Oświadczenie o stanie zdrowia