Smog w Zagłębiu

W miniony piątek w naszej szkole odbywały się warsztaty zorganizowane przez Zagłębiowski Alarm Smogowy. Prowadzone przez Rafała Psika zajęcia przybliżyły nam problem smogu – przyczyny jego powstawania, skład oraz zagrożenia z nim związane. Uczniowie Pierwszego Liceum wiedzą już, że jest to problem skali globalnej, a w naszym najbliższym otoczeniu jakość powietrza jest naprawdę niepokojąca, co potwierdzają jej codzienne badania. Potwierdzały to wykonywane przez p. Rafała na naszych oczach doświadczenia – zmierzył on pyły zawieszone w powietrzu. Ich ilość dwukrotnie przewyższyła dopuszczalną normę. Sprawdziliśmy również jakość powietrza w zamkniętym słoiku, w którym spalono kartkę – imitował on domowy piec. W tym przypadku ilość pyłów zawieszonych przekroczyła 1500.

Zajęcia przygotowane przez Zagłębiowski Alarm Smogowy uświadomiły nas o wadze problemów ze śląskim powietrzem.  Sposób prowadzenia zajęć sprawił, że niosły ze sobą nie tylko wielką wartość merytoryczną, ale także zainteresowały każdego z nas.