Śląski Festiwal Myśli Strategicznej, Statystycznej i Ekonomicznej, czyli konkurs z ekonofizyki o zasięgu ogólnopolskim!

Krystian Jasionek, Filip Kołomyjec, Filip Nowak/Piotr Paciej zajęli IV miejsce. Organizatorem  konkursu był Uniwersytet Śląski – Instytut Fizyki.
Udział w konkursie wymagał od uczestników poszerzenia wiedzy na temat podstawowych narzędzi badania zjawisk ekonomicznych, takich jak: analiza korelacji, modelowanie ekonometryczne, analiza szeregów czasowych czy mechanizmów kryzysów finansowych oraz teorii gier i jej zastosowaniu w ekonomii i naukach społecznych.

Krystianowi, dwóm Filipom i Piotrkowi serdecznie gratujemy!