Któż czas zatrzyma? Kto ma władzę?

Któż czas zatrzyma? Kto ma władzę?
Dziś wiem: młodości świadkowie
Fragment wiersza ”Czas zatrzymany” M.Smogorzewskiego

To motto towarzyszy serii zajęć z młodzieżą naszego Liceum, które dotyczą  bogatej historii szkoły. W związku z jubileuszem 115-lecia, dzięki dofinansowaniu przez Powiat Będziński ukazała się księga jubileuszowa trzecia, wydana staraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO.

To wydarzenie jest okazją do zapoznania obecnych wychowanków z losami ich poprzedników  w okresie międzywojennym, zamordowanych w Charkowie i Katyniu oraz czasach powojennych. Młodzież poznaje wkład naszych absolwentów w dzieje państwa i narodu.