Konkurs GEOMATI 2018

I LO im. Mikołaja Kopernika serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną do wzięcia udziału w VI edycji Zagłębiowskiego Konkursu Matematyczno – Geograficznego. 

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności matematycznych i geograficznych, oraz międzydyscyplinarna operatywność zdobytej wiedzy. Zadania konkursowe będą obejmowały umiejętności matematyczne w treściach geograficznych.

Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie.
Honorowy patronat nad konkursem objął WNOZ UŚ, Instytut Matematyki UŚ, oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Regulamin konkursu:

 1. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie dwuosobowe drużyny.
 2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
 • I etap – drużynowe rozwiązywanie zadań tekstowych, zamkniętych i otwartych (45 minut).
 • II etap – finał – drużyny z największą ilością punktów będą rozwiązywały zadania otwarte i zamknięte z wykorzystaniem mapy topograficznej (60 minut).
 1. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody, dla wszystkich drużyn dyplomy.
 2. Wszyscy opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie drużyny do konkursu.
 3. Zespoły prosimy zgłaszać do 6 kwietnia 2018 roku do sekretariatu I LO

na nr fax 32 761 59 20  lub mailem na adres pierwszeliceum.bedzin@gmail.com

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 327615920 z organizatorami konkursu p. Elżbietą Otko, p. Edytą Szałabską- Buczek lub p. Aliną Górką.

Zagadnienia konkursowe

 1. Zadania na mapie topograficznej.
 2. Matematyczne oblicze astronomii.
 3. Obliczanie bilansów w zagadnieniach geograficznych.
 4. Zmiany wartości temperatury i ciśnienia wraz z głębokością i wysokością.
 5. Zastosowanie obliczeń procentowych oraz działań na ułamkach w treściach geograficznych.
 6. Zastosowanie równań z jedną niewiadomą w zadaniach tekstowych.
 7. Obliczanie mierników rozwoju społeczno-ekonomicznego         (dot. ludności, przemysłu i rolnictwa).
 8. Twierdzenie Pitagorasa i Talesa w zadaniach.
 9. Obliczanie powierzchni figur płaskich i objętości figur przestrzennych (zamiana jednostek) w zadaniach dotyczących obiektów geograficznych.
 10. Znane postaci ze świata matematyki i geografii.
 11. Quiz geograficzny.

Dzień otwarty – Master Koper, czyli wiosenna kanapka(mega;)

22 marca 2016 r. zapraszamy na dzień otwarty grupy zorganizowane, niezorganizowane a także osoby indywidualne: 9.00. – 11.00; 11.30. – 13.30

Proponujemy:

Walne Zebranie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

 

na

WALNE ZEBRANIE,

 

które odbędzie się 25 czerwca 2015 r.

w budynku szkoły.

I termin – godz. 17.00

II termin – o godz. 17.15

Scenariusz spotkania

 1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania
 6. Zarządu,
 7. Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
 9. Dyskusja nad planem pracy na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na rok 2016.
 11. Wolne wnioski.

 

Patronat Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

Klasa 1d o ukierunkowaniu politechniczno – przyrodniczym została objęta patronatem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Porozumienie o współpracy podpisali Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski oraz Dyrektor I Liceum Pani Wanda Zalejska.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie edukacji młodzieży. Nasi uczniowie będą mieli możliwości udziału w wybranych warsztatach i wykładach oraz innych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię.  W szkole pracownicy Wydziału będą prowadzili wykłady dla młodzieży realizującej rozszerzony program nauczania z chemii i fizyki.
Politechnika Śląska  to uczelnia oferująca przyszłym studentom szerokie możliwości rozwoju na wielu kierunkach, dlatego tym większą satysfakcję sprawia fakt, że to właśnie nasze „liceum z tradycjami” wspierane będzie przez naukowców Wydziału Chemicznego. Jesteśmy przekonani, że podpisane porozumienie  przyniesie korzyści obu stronom – nasi absolwenci chętniej będą podejmowali studia na Politechnice, a uczniowie zyskają możliwość dodatkowego wsparcia w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy na kierunkach, które zapewnią im dobre wykształcenie i ciekawy zawód w przyszłości.

Koper – dlaczego WARTO?

Tutoring | Uczniowie, którzy w gimnazjum osiągali sukcesy mają gwarancję indywidualnej opieki naukowej ze strony nauczyciela – tutora.

 

Najlepsza szkoła Powiatu Będzińskiego | W prestiżowym rankingu liceów miesięcznika “Perspektywy” w 2016 roku zajęliśmy 1 miejsce w powiecie (nadal jedyna szkoła w powiecie notowana w tym rankingu) oraz 65 w województwie śląskim.

 

Wyniki maturalne | Zdawalność matury w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła 98,24 %. Ponadto maturzyści Kopernika bardzo często wybierają przedmioty dodatkowe zwiększające szansę studiowania na najlepszych uczelniach wyższych (w kraju i za granicą).

 

Szkoła sukcesów | Uczniowie Kopernika to finaliści Olimpiady Chemicznej i Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Konkursu Chemicznego oraz Wiedzy Technicznej, Międzynarodowego Konkursu “Matematyka bez granic”. Najzdolniejsi uczniowie szkoły zostali uhonorowani tytułem “Śląskie Asy” przyznawanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach dla najzdolniejszych uczniów w województwie śląskim. Nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów i olimpiad językowych oraz zdobywcami prestiżowych certyfikatów Internet and Computing Core Certtification.

Uczniowie Kopernika to także uczestnicy międzynarodowego projektu „The Youth for Space Challenge – Odyseusz II” angażującego młodych ludzi z całej Europy w badania kosmiczne.

 

Szkoła sportowców | W roku szkolnym 2013/14 uruchomiliśmy klasę, której trzon stanowią zawodnicy siatkarskiej drużyny kadetów i juniorów MKS Będzin. Klasy usportowione w naszej szkole stały się już tradycją, którą będziemy kontynuować. Od 1 września 2016r. uruchomiony zostanie oddział sportowy – piłka siatkowa chłopców.

 

Szkoła liderów | Koperniczanie aktywnie angażują się w projekty międzynarodowych wymian młodzieżowych np. Erasmus + (aktualnie realizujemy projekt edukacyjny wspólnie z partnerami
z Hiszpanii i Francji dotyczący problemów energetycznych). Uczniowie realizują własne projekty
z zakresu marketingu i reklamy, np. ”Zwolnieni z teorii – gra miejska”.

 

Lektoratowy system nauczania języków obcych | Angielski dla wszystkich. Niemiecki, francuski, włoski, rosyjski do wyboru. Różne poziomy nauczania w międzyklasowych grupach.

 

Niezwykła atmosfera – szkoła, która żyje nocą | Wystarczy zobaczyć Aulę Kopernika żeby poczuć wyjątkową atmosferę tego miejsca. To tu powstają przyjaźnie. Spotykamy się na koncertach i bawimy się na studniówce. Kopernik pracuje 24/7. Nocny LARP i maratony filmowe stały się już tradycją szkoły.

 

Nowoczesne i komfortowe warunki nauki | Od kilku lat korzystamy z elektronicznego dziennika, każdej pracowni posiadamy dostęp do Internetu oraz rzutnik multimedialny lub tablicę interaktywną. Każdy uczeń korzysta z własnej szafki. Uczniowie mogą spędzać czas wolny
w nowoczesnym i wygodnym bufecie. Oldskulowy design!

1 września 2015 roku oddano do użytku szkolnego nowoczesny kompleks boisk.

 

Patronaty wyższych uczelni. Każda klasa objęta jest patronatem wyższej uczelni. Są to Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Śląska – Wydział Chemiczny, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Humanitas, Uniwersytet Śląski – Instytut Fizyki oraz Wydział Nauk o Ziemi.

 

Bo tu najlepiej smakuje kawa!

 

Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie

materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2016 r.

 

Szczegółowy komunikat w załączniku.

Konkurs GEOMATI

Szanowni Państwo Dyrektorzy
oraz nauczyciele matematyki i geografii

Serdecznie zapraszamy
młodzież gimnazjalną do wzięcia udziału w II edycji Zagłębiowskiego
Konkursu Matematyczno – Geograficznego GEOMATI

Zaproszenie wraz z regulaminem w załączniku

Harmonogram konkursu GEOMATI   

10.00 -€“ 10.15     Powitanie gości

10.15 -€“ 11.00     I etap konkursu

11.00 -€“ 12.00    Wykłady przedstawicieli WNOZ i Instytutu Matematyki UŚ, poczęstunek  gości

                       Ogłoszenie wyników I etapu konkursu, wyłonienie finalistów (6 drużyn)

12.00 –  13.00    II etap konkursu

13.00 -€“ 13.30    Krótki program artystyczny

13.30   –  Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów oraz podziękowań dla nauczycieli

Gimnazjalisto! Po{d}pisz się!

I LO im M. Kopernika w Będzinie zaprasza nauczycieli i młodzież gimnazjalną do udziału w projekcie Gimnazjalisto! Po{d}pisz się!
Celem projektu jest wydanie gazety, w której zostaną opublikowane autorskie teksty, fotografie, materiały graficzne przygotowane przez gimnazjalistów powiatu będzińskiego.
Tematyka materiałów jest nieograniczona. Czekamy na materiały, które będą opowiadały ciekawe historie, przedstawiały pasje samych autorów. Jedynym warunkiem, który chcielibyśmy zaproponować jest dziennikarski gatunek nadsyłanych materiałów (wywiad, reportaż, fotoreportaż, felieton i inne).

Czytaj dalej Gimnazjalisto! Po{d}pisz się!