Strzelectwo sportowe w Koperniku

Dzięki porozumieniu zawartemu z Akademickim Zawiązkiem Sportowym (AZS) uczniowie uczęszczający do klas trzecich i czwartych naszego liceum mogli spróbować swoich sił na wirtualnej strzelnicy.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jakie są zasady posługiwania się bronią oraz zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Omówiona została budowa i zasady działania broni palnej i amunicji. Podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem laserowych replik broni krótkiej
i długiej, pod okiem wykwalifikowanych trenerów, ćwiczyliśmy techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie, wymiana magazynków
w broni palnej.
Zajęcia odbyły się w duchu sportowej rywalizacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Było super!

Wielkość czcionki