Pamiętamy, o tych, co odeszli…

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
ks. Jan Twardowski

Święto Zmarłych sprzyja zadumie, swoistej refleksji nad przemijaniem ludzkiego życia, nad kruchością naszej egzystencji.
Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy Administracji i Obsługi… Wielu
z nich odeszło na wieczny spoczynek.
 W tych dniach zadumy i pamięci uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zapalili znicze na ich grobach.
W ten sposób Kopernik wspomina i upamiętnia członków społeczności szkolnej, których nie ma już wśród nas…