Czy proste równoległe mogą się przecinać?

W dniu 15.02.2021 r. podczas lekcji matematyki klasy 2A i 2a wysłuchały wykładu dr. Łukasza Dawidowskiego – nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na temat „Czy proste równoległe mogą się przecinać?”.

W trakcie nauki matematyki poznajemy definicję równoległości prostych. Czy zawsze wszystko działa tak, jak w klasycznym modelu? W trakcie zajęć omówione zostały aksjomaty Euklidesa, różne modele geometrii nieeuklidesowej, a także miejsca, gdzie w codzienności się z nimi spotykamy.

Znacznie poszerzyły się nasze „geometryczne horyzonty” – zrozumieliśmy, że żyjemy w modelu geometrii nieeuklidesowej a prosta nie musi być prosta.

Z zaciekawieniem czekamy na kolejny wykład.