Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Bożena Nagły
pełni dyżur na platformie Teams Wtorek 9.00 – 10.00, Czwartek 14.00- 15.00
Telefoniczny kontakt – tel. 601 878 980
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 13.00 – 15.00
Czwartek 13.00 – 14.00
Piątek 13.00 -14.00