Kopernik pomaga

W dobie pandemii nie zapominamy o tych, którzy wymagają wyjatkowego wsparcia. Włączyliśmy się w akcję zbierania nakrętek na rzecz maleńkiej Oliwki chorej na SMA, potrzebującej terapii genowej. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas nakrętki choć w niewielkim stopniu pomogą w zakupie leku.