Rekrutacja – składanie wniosków o przyjęcie do I LO

Prosimy wszystkich kandydatów dostarczających osobiście wniosek o przyjęcie do szkoły o wypełnienie załączonych zaświadczeń. Wejście na teren szkoły możliwe jedynie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki).
Prosimy kandydatów składających wniosek do I LO o wypełnienie ankiety w zakładce KANDYDACI.

Zgoda na pomiar temperatury ciała

Oświadczenie o stanie zdrowia