PODSUMOWANIE DWULETNIEGO PROJEKTU ERASMUS+ W KOPERNIKU

Przez dwa lata uczniowie i nauczyciele Kopernika pracowali nad realizacją projektu „Będzin, Chantonnay, Puertollano – moje miasto przyszłości”. Niestety przyszła już pora zakończyć naszą udaną współpracę z liceami we Francji i Hiszpanii i podsumować nasze działania.

Udział w projekcie wzięło 33 uczniów z Polski, 17 uczniów z Hiszpanii, 16 uczniów z Francji. Celem projektu było zgłębianie szeroko rozumianych procesów urbanizacyjnych w naszych miastach, rozwijanie  współpracy międzynarodowej oraz stworzenie uczniowskiej wizji miasta przyszłości przyjaznego dla różnych grup społecznych i demograficznych.

Realizacja projektu pozwoliła uczniom na doskonalenie pozaszkolnych umiejętności w zakresie technik multimedialnych, pogłębiła skuteczną komunikację w językach obcych, poszerzyła ich wiedzę z zakresu architektury i historii naszych miast. Europejską wartością dodaną była integracja międzykulturowa młodzieży i nauczycieli podczas wyjazdów do krajów partnerskich.

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty Europass, które są międzynarodowym dokumentem potwierdzającym umiejętności zawodowe zwiększające realne szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.

Realizacja projektu nie byłaby tak dużym sukcesem, gdyby nie współpraca z lokalnymi instytucjami takimi jak Starostwo Powiatowe w Będzinie, Urząd Miejski w  Będzinie, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Będzinie, Pałac Mieroszewskich – Muzeum Zagłębia w Będzinie, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz lokalnymi artystami i przedsiębiorcami.

Uczestnicy projektu pragną serdecznie podziękować za okazaną pomoc, życzliwą współpracę i gościnność władzom Będzina i wszystkim instytucjom.