IV Dzień Akademicki w KOPERNIKU

IV Dzień Akademicki w KOPERNIKU
4 kwietnia 2019

Ramowy program:

10.00 – uroczyste rozpoczęcie IV Dnia Akademickiego

10.15 – krótka prezentacja uczelni oraz wykład inauguracyjny na szkolnej auli

11.00 – 12.00 zajęcia panelowe (wykłady/warsztaty dla uczniów)

12.00-13.00 przedstawienie oferty uczelni na stoiskach promocyjnych

Tematyka warsztatów:

 1. Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego- dr Robert Musioł : Skąd się biorą leki?
 2. Wydział Chemii Politechniki Śląskiej- inż. Małgorzata Skorupa i inż. Daria Więcławska: „Komunikacja pomiędzy komputerem a ludzkim mózgiem – rola polimerów przewodzących w nowoczesnej medycynie”
 3. Uniwersytet Śląski Instytut Matematyki – dr Natalia Cieślar: Szczęściu można pomóc.
 4. Uniwersytet Pedagogiczny Kraków – dr Mariusz Paradowski warsztaty: Prawo-ekonomiczne podstawy tworzenia działalności gospodarczej.
 5. Wydział Nauk Społecznych- dr Jolanta Klimczak : wykład Co media robią z ludź(m)i? oraz warsztaty O społecznym tworzeniu (nie)rzeczywistości.
 6. Wydział Informatyki i Nauki o materiałach UŚ – dr Wojciech Gurdziel: Jak sprawdzić czy samolot doleci do celu? oraz dr Joanna Dzik ze studentami warsztaty Klocki LEGO nauka przez zabawę dla dzieci i dorosłych
 7. Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii- dr hab. inż. Katarzyna Tobór-Osadnik wykład: Obliczanie śladu węglowego
 8. Instytut Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski- inż. Mateusz Przybyła: Chemia to życie: Pokazy pirotechniczne
 9. Wydział Nauk o Ziemi- dr hab. Agnieszka Czajka: „Podstawy dendrochronologii” warsztaty „O piasku inaczej”
 10. Akademia WSB mgr Anna Szczepanik : A job interview.
 11. Wyższa Szkoła Techniczna- mgr Krzysztof Parchański Warsztaty z architektury.