Zielona Pracownia w Koperniku

W naszym Liceum już wkrótce powstanie Zielona Pracownia pod nazwą „Planeta Kopernika”. Szkoła przystąpiła w lutym do konkursu „Zielona Pracownia 2018 – Projekt” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych i geograficznych.

Miło nam poinformować, że nasze liceum znalazło się wśród  43 nagrodzonych szkół spośród 153 z całego województwa, a projekt pracowni pod nazwą „Planeta Kopernika” został nagrodzony kwotą w wysokości 6500 zł za innowacyjność i oryginalność. W drugim etapie konkursu „Zielona Pracownia 2018” otrzymaliśmy kwotę 30.000 złotych, która zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia, sprzętu multimedialnego i pomoce dydaktyczne do nowo powstałej pracowni fizyczno-chemicznej.

Dnia 15 czerwca 2018 r. podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Parku Śląskim w Chorzowie przedstawiciele naszej szkoły odebrali z rąk prezesa Zarządu WFOŚiGW  w Katowicach  okolicznościowy dyplom.

Dodatkowo projekt pracowni kwotą w wysokości 7000 zł i 6000 zł wsparli Starostwo Powiatowe w Będzinie i Rada Rodziców przy I LO im. M. Kopernika w Będzinie. Za co serdecznie dziękujemy.

W galerii m.in. nagrodzony projekt Zielonej Pracowni pod nazwą „Planeta Kopernika” – wizualizacja.