Kongruencje wokół nas

15 lutego matematycy z klas drugich, informatycy z klas trzecich i uczestnicy kółka matematycznego z klas pierwszych wysłuchali wykładu, który wygłosił dr hab. Mieczysław Kula, na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To ciekawy wykład dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych omawiający kongruencje i ich zastosowanie- między innymi w cechach podzielności, sumach kontrolnych, kalendarzu i … zagadkach matematycznych. Terminy: przystawanie modulo n, miesiąc i rok uniwersalny, poprawka miesięczna, chińskie twierdzenie o resztach są już nam znane.